NEM CHUA RÁN

NEM CHUA RÁN TÚI TRẦN

Nem chua rán túi trần

Nem đặc biệt túi trần

Nem chua rán túi trần

Nem cao cấp túi trần

XÚC XÍCH – LẠP XƯỞNG

Xúc xích - Lạp xưởng

Lạp sườn nướng đá

Xúc xích - Lạp xưởng

Chả cốm

Xúc xích - Lạp xưởng

Hồ lô kiểu Thái

Xúc xích - Lạp xưởng

Lạp xưởng Đài Loan

Xúc xích - Lạp xưởng

Xúc xích OHO loại rẻ

Xúc xích - Lạp xưởng

Xúc xích xông khói

LIÊN HỆ NGAY
TRỞ THÀNH NHÀ PHÂN PHỐI MUWONO

LIÊN HỆ NGAY